Birkholm

Sommerhusudlejning i det sydfynske øhav

 

 

 

 

Kære lejer!

 

Her er et lille forord om vores dejlig ø Birkholm samt nogle praktiske oplysninger.

Jeg håber, at dette er tilstrækkeligt, ellers kan jeg kontaktes for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

 

God læsning!

Øen Birkholm ligger midt i det syddanske øhav. Øen er blot 96 ha stor og ganske flad.

Birkholms højeste punkt hæver sig således kun 1,8 meter over havet. Øen er præget af smukke, gamle gårde, badestrandene og det fine vand med de gode fiskemuligheder.

Birkholm er en af de mindste beboede danske småøer. Der er langt flere huse på Birkholm, end der er beboere. Mange huse, som i dag er fritidshuse, ejes af folk fra alle dele af landet, som bruger megen tid på at vedligeholde dem.

En lille, trofast skare af beboere, som er født og opvokset på øen, sørger desuden hengivent æje for at holde liv i de gamle traditioner på øen og har et vågent øje for, at alt er intakt sommer som vinter.

Birkholm har siden 1970 hørt under Marstal Kommune, og det er også herfra man skal stævne ud, hvis man vil til Birkholm.

Tilbage i 1872 blev Birkholm oversvømmet af en stormflod, som anrettede meget store skader. Tilbage i 1876 brændte tillige 11 huse på øen, som dog alle blev genopført længere fra bymidten. Det fik betydning for Birkholms udvikling. Man vil derfor se, at der er udført meget store digearbejder på Birkholm. Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles det til besøgende på øen at holde sig på veje og stier og være opmærksom på, at hunde bør holdes i snor.

Derfor, kære besøgende på øen:

Nyd Birkholms natur, men gør det med omtanke.

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Mieter!

 

Hier ist ein kleines Vorwort über unsere schöne Insel Birkholm, samt einiger praktischer Hinweise.

Die Insel Birkholm liegt mitten im süddänischen Inselmeer. Birkholm ist nur 96 ha. Gross und ganz flach.

Birkholms höchster Punkt liegt 1,8 m. über normal Null. Die Insel ist geprägt von hübscher Natur,

alten Bauernhöfen, unberührten Stränden und sauberen Wasser mit herrlichen Angelmôghchkeiten.

Darüber hinaus ist Birkholm die kleinste, bewohnte Mini-Insel. Es gibt weit aus mehr Häuser, als es Einwohner gibt. Der überwiegende Teil der Häuser wird als Ferienhaus

genutzt. Deren Besitzer

kommen aus ganz Dänemark und alle verbringen viel Zeit damit, um ihre Häuse im Schuss” zu halten.

Eine kleine Gruppe von Bewohnem ist auf Birkholm geboren und dort auf

Gewachsen  mit grosser Hingabe versuchen sie alte Traditionen und Gebräuche ,,am Leben” zu erhalten.

Und sowie im Sommer, als auch im Winter wachen sie mit einem wachen Auge über Birkholm, um diese intakt

zu halten.

Birkholm gehort seit 1970 zur Kommune von Marstal auf Ærø und von dort aus muss man ”in See stechen , um Birkholm zu erreichen.

Im Jahre 1872 wurde Birkholm während einer groBen Sturmflut überschwämmt, welches groBe Schäden zur Folge hatte. 1876 fielen 11 Häuser einem groBen Feuer zum opfer welche jedoch alle wiedererrichtet wurden. Dieses hatte eine groBe Bedeutung für die kleine Insel. Deshalb kann man auch überall sehen, dass viele Kräfte in den Bauder Dieche gelegt worden sind.

Und um die Deiche und die wildlebenden Tiere zu respektieren, ist es wunschenswert, die vorhandenen Pfade und Wege zu benutzen und Hunde an der Leine zu flühren.

Deshalb, liebe Besucher der Insel: Geniessen Sie Birkholms Natur in vollen Sie

Dieses mit Bedacht!

 

 

 

 

Dear Renter!

 

I would like to share some general information about this wonderful Island Birkholm and inform you about certain information that could be to your advantage.

I hope the information provided is to your satisfaction.

Happy reading.

The Island Birkholm is situated in the middle off the south Danish ocean. The island is just 96 ha in diameter and is fiat. The highest point is 1,8 meter above sea level.

The Island is a natural peari with lots of acres that belongs only to wild life, the houses are beautiful old farm houses, you will find a natural beach, harbour were fishing is possible.

Birkholm is one of the smallest habitat islands, there are many more houses than year round habitant.

The houses are all well kept by the owners who use them as a vacation horne. They love to escape from day to day life and enjoy the peace and tranquilly of the island.

Tt truly is ajewel of an island ifyou need time to escape from stress and a busy schedule.

A small group of people, who have grown up on the island, takes care off keeping some old traditions and heip keep an eye off the well being of the island during the winter and summer.

Birkholm has belonged to Marstal Township since 1970 and from Marstal you can take the boat to visit Birkholm.

In 1872 the water lever rise and the island got flooded, there were much damage done. In 1876 they had a fire, that destroyed 11 houses, but all got build back again but this tirn they got .moved father from the middle of the city. That made a big change ofBirkholm growth. They build dikes al! over the island, so please keep on road and walkways and always keep dogs in a lease.

Dear Visitors ofBirkholm: Enjoy the nature, but do it with consideration.